top of page
torshavn-thorshavn-g5fea9cd91_1920.jpg

Rigsfællesskabet - Grønlandsk og færøsk ungdomsliv anno 2022 

Forløb om grønlandsk og færøsk ungdomsliv

Den grønlandske kunstner Tarrak rapper om, at grønlændere skal tage afstand fra koloniseringen og om, at det er et problem, at mange lærere på Grønland ikke kan tale grønlandsk.  

Skærmbillede 2021-11-18 kl. 15.48_edited.jpg

FOR 7.-10.KLASSE 
FAG: HISTORIE/DANSK/KRISTENDOM/SAMFUNDSFAG
ANTAL LEKTIONER: 3

Forløbet varer tre lektioner og afvikles som en samtalesalon ledet af læreren. (I kan også vælge at booke et besøg, hvor vi afvikler samtalesalonen for jer - evt. for flere klasser samtidig). 

Samtalesalonen består af:

1) korte oplæg fra læreren (med udgangspunkt i vores talepapir og powerpoint)

2) Visning af vores kortfilm med unge fra Færøerne og Grønland

3) Samtaler ved bordene, hvor eleverne sammen reflekterer over forskelle og ligheder mellem deres eget liv og grønlandske og færøske unges liv. 

Det skal du bruge: 

Talepapir (download nedenfor)

Powerpoint (download nedenfor)

En computer med powerpoint installeret. Computeren skal være tilkoblet internet, storskærm og højttaleranlæg. 

Sådan gør du 

Talepapiret er dit manuskript og fortæller dig, hvad du skal sige ved hver powerpointslide. Filmene er lagt ind i powerpointen som links - så sørg for at være på nettet, når du afvikler samtalesalonen. 

Eleverne skal sidde ved borde af 4-6 personer. Der kan godt deltage flere klasser samtidig. 

Skærmbillede 2021-09-01 kl. 16.43.44.png

Den færøske sanger og digter Dania O. Tausen gør oprør mod det konservative og stærkt religiøse samfund, som findes på Færøerne.

 

 

LÆRINGSMÅL
Eleverne opnår viden om Rigsfællesskabet og dets historie og får et indblik i de opgør, der er i gang netop nu; På Færøerne fylder Gud og bibel meget, abort er ulovligt og normer om sex og alkohol er anderledes end i Danmark. Men ungdommen er ved at gøre oprør. I Grønland præger kolonitiden fortsat samfundet i voldsom grad og unge grønlændere taler om fortsat mental kolonisering og opfordrer til oprør. Eleverne får indblik i, hvordan et helt almindeligt ungdomsliv ser ud og diskuterer, hvilke kulturelle, religiøse og geografiske ligheder og forskelle der for Rigsfællesskabets unge på tværs af de tre lande. 

download

Oprør i Grønland

JOsef Tarrak: 
Tag afstand fra koloniseringen 

Den grønlandske rapper Josef Tarrak mener, at Grønland på mange måder stadig fungerer som en koloni og at det er tid til forandring. Fx består overklassen i Grønland primært af danskere.  

UngdomsOprør på Færøerne

Dania Tausen: 
Der skal være plads til at udfordre normerne 

Den færøske digter  og sanger Dania Tausen gør opgør mod det konservative frikirkemiljø, hvor normerne for fx alkohol og kærester er meget anderledes end i Danmark. Hver fjerde færing er medlem af en frikirke. 

Materialet understøtter følgende kompetencemål, færdigheds- og vidensmål.

 

Dansk

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Historie

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Samfundsfag

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper.

Kristendom

Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Projektet er støttet af Uddannelsespuljen til øget kendskab til Grønland og Færøerne. 

 

Heading 1

bottom of page