top of page
torshavn-thorshavn-g5fea9cd91_1920.jpg

Samtalesalonen Grønlandsk og færøsk ungdomsliv anno 2022 

BOOK EN SAMTALESALON

FOR 7.-9.KLASSE 
FAG: HISTORIE/DANSK/KRISTENDOM/SAMFUNDSFAG

OBS: ALLE DE GRATIS SALONER ER BOOKET. SAMTALESALONEN KAN NU KUN BOOKES MOD BETALING AF KOSTPRIS. 

Få besøg af samtalesalonen Grønlandsk og Færøsk ungdomsliv anno 2022. Vi besøger skoler i alle dele af landet. 

Samtalesalonen er en blanding af korte oplæg, videointerviews med unge fra Færøerne og Grønland og samtalerunder ved bordene, hvor eleverne sammen reflekterer over forskelle og ligheder mellem deres eget liv og grønlandske og færøske unges liv. 

Eleverne lærer om Rigsfællesskabet og dets historie og om, hvordan et helt almindeligt ungdomsliv ser ud; fx at mange grønlændere må flytte hjemmefra efter 7. klasse for at kunne gøre folkeskolen færdig, og at de ofte ikke bliver undervist på deres modersmål, men på dansk af danske lærere, som sommetider ikke kender ret meget til Grønland.

På Færøerne fylder Gud og bibel meget, abort er ulovligt og normer om sex og alkohol er meget anderledes end i Danmark. På salonen vil eleverne debattere spørgsmål som: 

Hvilke kulturelle, religiøse og geografiske ligheder og forskelle er der for Rigsfællesskabets unge på tværs af de tre lande? Og hvad betyder det for unges liv? 

-Lytter de til den samme musik, ser de samme serier og drømmer de om de samme ting? Eller er der store forskelle? 

Vi afholder 20 gratis saloner. Anmod om besøg nedenfor. 

Samtalesalonen er udviklet med støtte fra Uddannelsespuljen til øget kendskab til Grønland og Færøerne. 

Skærmbillede 2021-09-01 kl. 16.43.44.png

Den grønlandske kunstner Tarrak rapper om, at grønlændere skal tage afstand fra koloniseringen og om, at det er et problem, at mange lærere på Grønland ikke kan tale grønlandsk.  

Skærmbillede 2021-11-18 kl. 15.48_edited.jpg

Den færøske sanger og digter Dania O. Tausen gør oprør mod det konservative og stærkt religiøse samfund, som findes på Færøerne.

FAGLIGE MÅL

Samtalesalonen understøtter følgende kompetencemål, færdigheds- og vidensmål.

 

Dansk

Eleven kan deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer

Eleven kan deltage aktivt, åbent og analytisk i dialog

Historie

Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Samfundsfag

Eleven kan tage stilling til og handle i forhold til sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger.

Eleven kan diskutere kulturs betydning for individer og grupper.

Kristendom

Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Praktisk

Der kan deltage lige så mange elever, som I har plads til I jeres lokale. Lokalet skal være udstyret med
 storskærm, højttaleranlæg og internet.

Eleverne skal sidde ved borde af 4-8 elever. De skal kunne se storskærmen fra bordene.  

Tak for din besked. Du hører fra os snarest. 

Anmod oM samtalesalon

bottom of page